TIÊU CHUẨN TCVN

NGHỊ ĐỊNH 79-2014-NĐ-CP

QCVN02-2020-BCA- BƠM CỨU HỎA

TCVN 5738-2021 - HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

TCVN 4513-1988 TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC BÊN TRONG

TCVN 7278-1-2003 CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY

TCVN 7161-13-2009 KHÍ CHỮA CHÁY IG-100

TCVN 7161_9_2009 TIÊU CHUẨN HT CHỮA CHÁY KHÍ FM200

TCVN 4530-2011 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XĂNG DẦU

TCVN 5740-2009 PHƯƠNG TIỆN PCCC-CUỘN VÒI CHỮA CHÁY

TCVN 6379-1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY-TRỤ TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY-YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN 6101-1990 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ CO2

QCVN 06-2020 QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

TCVN 7336-2003 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SPRINKLER, YÊU CẦU THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT

TCVN 7435-1-2004 BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY, LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ

TCVN 2622 1995 - PCCC CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH, YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN 7026:2013 CHỮA CHÁY-BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY